AVG

Privacy verklaring

Onze vereniging respecteert de privacy van al haar leden en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die mogelijk via een link met onze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.
Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie

Als je je aanmeldt als lid van onze vereniging vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om diensten aan je te kunnen leveren en je te kunnen informeren over onze activiteiten in de ruimste zin.
Jouw gegevens kunnen ook gebruikt worden om je door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren over activiteiten en diensten van derden die het onderwerp van onze vereniging betreffen.
Jouw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door onze vereniging. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak.
Je heeft altijd de mogelijkheid je persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen.
Je kunt daartoe een verzoek doen via ons mailadres info@caecilia-muziektheater.nl

De vereniging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Jouw persoonsgegevens zullen uiterlijk twee jaar na beëindiging van je lidmaatschap van de vereniging uit de administratie worden verwijderd.
Een nadere uitwerking van de AVG is voor leden te vinden in het Huishoudelijk Reglement van
onze vereniging.

Recensie PETTICOAT

LANGEDIJK – Het is pauze tijdens ‘Petticoat’, de musical die Caecilia Muziektheater uit Langedijk zondagmiddag op de planken zet. Maar denk niet dat de spelers zich verschansen in de kleedkamers. Veel van de jongeren zwermen uit over zaal Concordia. Sommigen verkopen lootjes voor de verloting achteraf – aloud gebruik, goed voor de verenigingskas. Anderen zoeken bekenden, nemen alvast wat complimentjes in ontvangst.

,,Het is leuk om contact te maken, dat geeft je energie’’, zegt speler Ruben de Waard. Een tussenevaluatie? ,,Het gaat top’’, zegt Ruben. ,,We zitten er echt in. Het publiek lacht, dat speelt lekker.’’

Ruben is de nukkige vader van Pattie Jagersma, een meisje dat het Winschoten van de jaren vijftig ontvlucht voor een zangcarrière in Amsterdam. Daar wordt ze op sleeptouw genomen door homovriend Rogier, ingepalmd door rijkeluiszoontje Willem en gecontracteerd door de een op geld beluste manager. Natuurlijk vindt ze uiteindelijk de ware liefde, bij Peter uit het dorp, degene met het echte muziektalent.

Onlangs was de musical als tv-serie op de buis. Geduchte concurrentie zou je zeggen, maar de jongerengroep van Caecilia zet er een fijne musical naast. De liedjes van Henny Vrienten zijn aanstekelijk, maar ook veel rollen worden met zwier neergezet. Martijn Molenaar als Rogier en Femke Hartsuiker als zijn kakmoeder zijn amusant.

Zangstem

De ster van de middag is onbetwist Rosalie Hink, die met een dijk van een zangstem en met fris spel de naïeve dorpsmeid-met-ambitie Pattie vertolkt.

Haar moeder, Caecilia-voorzitter Yvette Hink, neemt in de pauze complimenten over haar dochter lachend in ontvangst. ,,Wij zijn blij’’, zegt ze en regisseur Lars van der Brugge beaamt dat. ,,Het loopt lekker door, ze pakken het goed op.’’ Petticoat is een stuk met veel changementen. Geen ellenlange scenes, het decor wisselt om de haverklap. ,,Alleen al daarvoor hebben we vier mensen in touw’’, zegt Van der Brugge.

Het onthaal van al dat jonge talent is warm. Er wordt gelachen om de grappen, meegeleefd en gul geapplaudisseerd. ,,Het klinkt perfect’’, zegt een bezoeker, die onder de indruk is. Dat compliment mag zeker ook de uitstekende band in zijn zak steken.

Recensie FAME

Prachtige voorstelling Fame door Caecilia

De jeugd van Musicalvereniging Caecilia heeft afgelopen week twee avonden de musical Fame opgevoerd.
De toeschouwers genoten met volle teugen.

NOORD-SCHARWOUDE – Twee avonden, afgelopen vrijdag en zaterdag, was Partycentrum Concordia tot de laatste plaats gevuld met enthousiaste toeschouwers. De jeugdafdeling van musicalvereniging Caecilia bracht de musical Fame. Wie herinnert zich niet de succesvolle serie uit de jaren tachtig met de hits van toen.

Fame gaat over een groep leerlingen die uitgekozen zijn voor de ’New York’s High School fort he Performing Arts’. Een levendige en spetterende musical waarbij Caecilia met veel humor de bezoekers aan het lachen brachten. Complimenten voor regisseur Lars van der Brugge en Thomas Hans voor de muziek. De choreografie was in handen van Annemieke de Boer. Na afloop een staande ovatie voor alle acteurs en actrices die voor een geweldige voorstelling hebben gezorgd.

Artikel geplaatst op woensdag 24 februari 2016 – 11:06

Decor met beamer projectie

IMG_20150923_212739Caecilia heeft een professionele theaterbeamer aangeschaft. Op deze wijze hebben wij de vrijheid om decorscenes te projecteren.

De technische afdeling van Ceacilia zorgt ervoor dat het publiek zich meeverplaatst naar van scene naar scene of dit nu een kerk is of een discotheek.

Kom onze voorstelling bekijken en beleef dit met ons mee.